Colaboradores

Estas foron as fontes de financiación do CDR "O Viso" no ano 2021 e no 2020:

imagen ingresos 2021

imagen ingresos 2020

A continuación amósanse os colaboradores públicos que apoian ao CDR "O Viso"

imagen colaboradores p├║blicos

 

Tamén contamos coa colaboración destas outras entidades privadas:

imagen colaboradores privadosCDR O Viso
https://www.cdroviso.org/
https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=34