Contas anuais

Nos documentos relacionados (marxe dereita: Materiais relacionados) preséntanse as contas da entidade a partir do ano 2012. Os últimos 10 anos. Tamén se inclúen os informes das auditorías externas das contas anuais.CDR O Viso
https://www.cdroviso.org/
https://www.cdroviso.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=33