Accesibilidad

C. Área de Información e Participación Social

C.1- CIX da Limia. C. de Información e S. Integrados

C.1- CIX da Limia. C. de Información e S. Integrados

Só podemos ofrecer o que somos, o que temos

C.2- Comercio Xusto - Consumo Responsable

C.2- Comercio Xusto - Consumo Responsable

Outra forma de axudar ós países máis empobrecidos

C.3- Escola de Tempo Libre Limicorum

C.3- Escola de Tempo Libre "Limicorum"

Facer cousas, poder facelas, querer facelas

C.4-1 Programas de Acción Voluntaria

C.4-1 Programas de Acción Voluntaria

O mellor que se pode facer, está por facer.