Accesibilidad

Certificacións e recoñecementos

  • Entidade declarada de Utilidade Pública, con número de rexistro 1990/894-1º.
  • Inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais, co número de rexistro E-252.
  • Inscrita en el Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia co nº O-37.
  • Certificación de Calidade ISO 9001 nos servizos do Centro de Inclusión: Comedor Social no Centro e a domicilio, Servizo de Lavandería, Roupeiro e Unidade de Hixiene. Servizo para a prevención da Dependencia e a Autonomía Persoal.
  • Premio "Promoción da Terra 1997" - Irmandade Moncho Valcarce imagen moncho valcarce
  • Premio Voluntariado Social Galicia 2018, no XX Congeso Estatal de Voluntariado, pola longa traxectoria e o traballo desenvolvido.
  • Premio Pedra Alta 2019, na súa 3ª edición, galardón que concede o Padroado do Museo da Limia (Vilar de Santos) e que ten como obxectivo "recoñecer o traballo e dedicación de persoas ou entidades, encamiñados a pór en valor o coñecemento do pasado, a análise da realidade actual, a creación intelectual, os elementos identitarios ou o apoio ao desenvolvemento económico e social da comarca da Limia".
  • cartel o viso 2019

 

 

 

      Imprimir