Accesibilidad

B.2- Centro de Inclusión

B.2- Centro de Inclusión
O que cres, é o que creas

Desde - Hasta: 15/05/2009 - Actualmente

Establecemento aberto, non residencial, destinado fundamentalmente a promover a participación de toda a comunidade onde se oferta o servizo de comedor, lavandería, hixiene, etc.

  • Comedor Social. Para comer todos os días, de luns a domingo; aberto desde as 12.30 ás 15h. sendo a hora do xantar ás 13.30h. Subministración externa para aquelas persoas que non poidan acudir ó Centro por enfermidade ou razóns xustificadas.
  • Unidade de hixiene e roupeiro: De luns a venres de 10.30hs - 14.00hs  Co obxectivo de fomentar a hixiene das persoas usuarias e o seu coidado persoal,  o centro de inclusión conta cun servizo de duchas para toda aquela persoa que o solicite.
  • Prestación de servizos de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal.

Máis información no teléfono 988 46 15 71 ou no enderezo electrónico info@cdroviso.org.