Accesibilidad

Noticias 

© Plataforma Tercer Sector | 30/12/2022 | Sello empresa solidaria

Xa está aberto o plazo para solicitar o distintivo Empresa Solidaria

EmpreXas que marcan para marcar o cambio

31/12/2022

A Plataforma do Terceiro Sector, na que estamos integrados COCEDER, abre o prazo para que as empresas que marcasen a Casa Empresa Solidaria no último Imposto de Sociedades poidan solicitar a marca Empresa Solidaria e así valorar a súa decisión de xerar cun pequeno xesto un gran impacto positivo na sociedade.
A solicitude debe realizarse de forma telemática a través da web www.casillaempresasolidaria.es antes de marzo de 2023 e recoñecerá, por primeira vez, a aquelas empresas que decidiron voluntariamente destinar o 0,7% do seu Imposto de Sociedades a financiar proxectos xestionados por entidades do Terceiro Sector dirixidos a garantir os dereitos da cidadanía, á loita contra a pobreza, a exclusión social e a desigualdade e teñen por obxectivo avanzar cara a unha sociedade máis xusta, igualitaria e inclusiva.
A Casa Empresa Solidaria, que está presente desde o período impositivo de 2018, supuxo unha inxección de fondos máis que necesaria para atender aos máis de 13 millóns de persoas que viven en situación de pobreza ou exclusión social no estado español.  No exercicio de 2018 a cantidade recadada superou os 24 millóns de euros, un importe que foi en aumento nos anos posteriores logrando un total de 33 e 36,6 millóns de euros en 2019 e 2020, respectivamente.
Marcar a Casa Empresa Solidaria está actualmente dispoñible en dous modelos do devandito imposto: o 200 e o 220. Aparece incluída no apartado ’outros caracteres – fins sociais’, concretamente, na casa 00073 (dentro do modelo 200) ou ben na 069 (no modelo 220). Facelo beneficia tanto ao tecido empresarial como á sociedade en si mesma modificando o modelo, favorecendo o investimento sostible para construír un mundo mellor e impulsando a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 de Nacións Unidas (ODS). Pon de manifesto, ademais, o novo contexto de interrelación entre empresas e Terceiro Sector demostrando que ambos axentes compartimos propósito e obxectivos, co valor social como principal panca de cambio.

Arquivada en:
Infórmate > Noticias